Oran logo image1. YAPA OKUL ÖNCESİ PROGRAMI  25-66 Ay

ORMAN ATOLYESİ

Okulumuz Uluslararası orman okulları aktedite şartlarına uyum sağlamak amacıyla haftada en az 1 gun ormana gıtmekte ve butunsel eğitimi  ve beceri temelli eğitimi ağırlıklı olarak ormanda desteklemektedir..

Yabancı dil atölyesi

Alanında uzman branş öğretmenlerimiz tarafından, bütün yaş gruplarına uygulanan bir atölyedir. Atölyenin amacı çocukların günlük konuşma dilini, kendilerini ifade etmeyi öğretmeyi amaçlamaktadır. bütün yaş gruplarının katıldığı yabancı dil atölyemizin saatleri ve uygulamalarını eğitim koordinatörümüzden öğrenebilirsiniz.


Müzik Atölyesi  

Müzik eğitimi, çocuğun sesleri ve sesleri çıkaran unsurları tanımasını, sesin müziğe nasıl dönüştüğünü fark etmesini, ritm ve işitsel algı becerilerinin desteklenerek müziğe karşı ilgisini artırmayı amaçlar. Tüm yaş gruplarına haftada 1 etkinlik saati uygulama yapılmaktadır.


Yaratıcı Drama Atölyesi  

Drama çalışmaları, çocuğun sosyal, duygusal ve davranışsal yönden gelişmesini destekler. Bu kapsamda, çocuğun hayatı yaparak yaşayarak deneyimlemesi, kendine özgü bir şekilde yeniden yapılandırması ve ifade etmesi amaçlanır. Tüm yaş gruplarında haftada 1 etkinlik saati uygulama yapılmaktadır.

Akıl ve zeka oyunları atölyesi 

Oyunlar ve yaratıcı drama ile satrançla tanışma çalışmaları uygulanır. Bu uygulamalarda çocukların taşları ve satranç tahtasını tanımaları, taşların hareketlerini öğrenmeleri ve oyun kurmaya yönelik stratejik düşünme, plan yapma becerilerinin kazanılması amaçlanır. 3-5 yaş gruplarına haftada 1 etkinlik saati uygulama yapılmaktadır.


Sanat Atölyesi

Çocuğun, genel eğitimi çerçevesinde duygu ve düşüncelerini görsel sanat malzemelerini kullanarak yaratıcı yollarla ifade etme becerilerini geliştirmek amaçlanır. 3-5 yaş gruplarına haftada 1 etkinlik saati uygulama yapılmaktadır.     


Bedensel Gelişim Atölyesi

Problem durumlarına farklı bakış açıları geliştirerek çözümler üretmek, nesneleri farklı ve alışılmadık biçimde kullanabilmek ve özgün ürünler üretebilmek amaçlanır. Tüm yaş gruplarına haftada 1 etkinlik saati uygulama yapılmaktadır.

STEAM Atölyesi 

Çocuğun bilimsel düşünme, gözlem yapma, neden-sonuç ilişkisi kurma, problem çözme becerilerini desteklenmesi amaçlanır. 3-5 yaş gruplarına haftada 1 etkinlik saati uygulama yapılmaktadır.


Gastronomi Atölyesi 

Çocuklar yemek hazırlamayı öğrenirken bağımsızlıklarını inşa ederler. Yiyecek hazırlarken ince motor becerilerini geliştirirler. Arkadaşlarıyla paylaşacakları yemekleri sunarken ise zarafet ve nezaket pratiği yaparlar. Bu atölye çalışmalarında çocuklara kendi yemeklerini hazırlama becerisi kazandırmanın yanı sıra yemeğin kimyasının heyecan verici dünyasını keşfetmeleri ve yiyeceklerdeki değişime tanık olmaları sağlanır. Çocuklarımız yemek ve pasta yapmanın yanı sıra, meyvelerin ve sebzelerin nasıl farklı formlara ve kullanım alanlarına dönüştüğünü, konserve, turşu, yoğut, reçel ve çok daha fazlasını yaparak deneyimleyecektir.

Minik TEMA  


2010 yılından bu yana uygulanan bir yıl süreli okul öncesi çevre eğitimi programıdır. Program dört yaşını dolduran çocukların doğa ile olan bağlarını güçlendirmeyi, doğada kaliteli vakit geçirmelerini sağlamayı ve fiziksel, bilişsel ve sosyal gelişimlerini desteklemeyi amaçlar. Programı gönüllü uygulayacak öğretmenler için ise doğa ile ilgili 42 adet etkinlikten oluşan bir öğretmen rehberi sunar ve bu etkinlikleri gözlem kutusu ve posterlerle destekler. Kayseri Yaşam Paylaşım olarak bu programı açıldığımız yıldan bu yana resmi olarak uygulamaktayız. 


Sıfır Atık Projesi TEMA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve TEMA Vakfı iş birliğinde Tetra Pak Türkiye’nin destekleriyle uygulanan Sıfır Atık Eğitim Projesi ile çocukların doğal varlıkların korunması, doğa dostu tüketim alışkanlıkları, atık yönetimi gibi konularda farkındalık geliştirmeleri ve “sıfır atık” yaklaşımını tanımaları hedefleniyor.


Sıfır Atık Eğitimlerinde; 5D modeliyle çocuklara "sıfır atık" kavramının tanıtılması, bu kapsamda çocukların günlük yaşamlarında atıkları nasıl azaltacakları, nasıl daha az tüketecekleri ve farklı şekillerde nasıl değerlendirebilecekleri konusunda farkındalık sağlanması hedefleniyor. Doğal varlıkların doğru kullanılması ve israfın önlenmesi konularını da kapsayan 5D modeli; “Düşün, Gerekli Değilse Tüketme”, “Daha Az Tüket”, “Değerlendir, Yeniden Kullan”, “Değiştir, Farklı Amaçla Kullan” ve “Dönüştür, Doğa Kazansın” prensiplerinden oluşuyor. 


Robotik Kodlama  

Programımızı Kids Codei işbirliği ile yürütmekteyiz. İstanbul'da uzun yıllardır robotik kodlama turnuvalarında hakemlik görevinde bulunmuş tecrübeli eğitmenler tarafından hazırlanan algoritma, kodlama ve robotik planlarını uygulamaktayız. 


Robotik Kodlama Eğitimin çocuklar için kazanımları;

- Analitik düşünce becerilerini geliştirmesi,

- Bilgisayar dünyası ve Teknoloji ile tanışma

- Mühendislik konusunda algının oluşması ve geliştirilmesi,

- Bilgi işlemsel düşünme becerisi kazanma,

- Görsel ve uzamsal algılarının geliştirilmesi,

- Çok boyutlu düşünme becerisinin geliştirilmesi,

- Akıl yürütme becerisinin gelişmesi

- Analiz yapma, sıralı düşünme becerisi kazanma

- Olaylara farklı bakış açılarından bakmayı öğrenme

- Problem çözme yeteneğini geliştirme

PDR BİRİMİMİZ 


Kurumumuzda iki defa genel gelişim değerlendirilmesi yapılmakta ve PDR birimimiz tarafından velilerimizle birebir görüşmeler yapılmaktadır. Çocukları sürekli testlere tabi tutmak pedagojik açıdan doğru olmadığı gibi gerekli durumlarda uyguladığımız testler;-Frostig Görsel Algı Testi

-Marmara Okul Olgunluğu

-YA-PA Gelişim Değerlendirmesi

-Gessel Gelişim Figürleri Testi

-Ankara Gelişimsel Tarama Envanteri

-Peabody Resim Kelime Testi
2. YAPA OYUN GRUBU (Türkçe) 25-36 Ay

YAPA Oyun Grubu anne-çocuk katılımlıdır haftada 2 gün, toplam 3 saatten oluşmaktadır. Kreşe tam gün başlamaya hazır olmayan çocuklarımıza rahat bir oryantasyon dönemi geçirmeleri için tavsiye edilmektedir. Yapa öğrencilerinin yararlandığı ayrıcalıklardan da yararlanmaktadırlar. (iç kayıt indirimi, anlaşmalı kurum indirimleri, etkinlikler vb)


3. İNGİZLİCE OYUN GRUBU  25-36 Ay

YAPA Oyun Grubu anne-çocuk katılımlıdır haftada 1 gün, 2 saatten oluşmaktadır. Kreşe tam gün başlamaya hazır olmayan çocuklarımıza rahat bir oryantasyon dönemi geçirmeleri için tavsiye edilmektedir. Yapa öğrencilerinin yararlandığı ayrıcalıklardan da yararlanmaktadırlar. (iç kayıt indirimi, anlaşmalı kurum indirimleri, etkinlikler vb)


4. YAPA ORMAN OKULU 36-66 Ay

Yapa Orman Okulu iki dönem süren uluslararası standartlarda alınan eğitimler sonucu, orman lideri olmaya hak kazanan öğretmenlerimiz ile açılmıştır. Öğrencilerimiz sabah okula gelip orman kıyafetlerini giyip hazırlanırlar,servisle okulumuza 20-25dk mesafede bulunan aylık planımızda belirlediğimiz alanlarda eğitim alırlar. Etkinlikleri tamamladıktan sonra okulda aileleri teslim alır.Özel gözlem dosyası oluşturulur,her çocuk ayrı raporlanır.
5. İLKOKUL HAZIRLIK PROGRAMI 48-66 Ay

Kurumumuzdaki anaokulu eğitim programı ilkokul programını destekleyecek şekilde 5/6 yaş grubu için düzenlenmiştir. Okul olgunluğu kazandırma, ilkokula geçişi kolaylaştırma, hazır oluş düzeyini arttırma ve okuma yazmaya hazırlık çalışmaları bu program dahilindedir. Anaokulu öğrencileri seviyelerine uygun olarak ve gelişim düzeyleri dikkate alınarak, zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyen, ilköğretime hazırlayıcı altyapı ile donatılır. Öğrencilerimiz hazırlanan program uyarınca birbirinden renkli etkinlik ve derslerle günü dolu dolu yaşarlar

  Kayıt Formu